Dier công khai yêu bạn gái cực phẩm, người cũ của Sanchez