Điểm tựa vững chắc nhất của Arsenal giờ cũng lung lay