Điểm mới mẻ ở giải U9 từng phát hiện tài năng trẻ U17 Việt Nam