Di sản của Messi có bị hoen ố khi sang đội bét bảng tại Mỹ?