Di Maria lại tỏa sáng, Argentina ngược dòng đẳng cấp