Dẹp 2 "loạn tin", Ten Hag tiếp tục tiến lên cùng Man United