Đến nước Anh, Erling Haaland sẽ nối gót 10 sao Bắc Âu 'đỉnh của chóp'