Dean Jones: Man United cần thời gian để giải quyết vấn đề