Fabregas: "Cậu ấy có tầm nhìn mà một đội như Chelsea cần có"