De Ligt được tặng hơn nửa tấn chocolate sau pha cứu thua trước PSG