De Laurentiis hứa thưởng lớn nếu Napoli lọt vào top 4