Đầy cảm xúc và kỳ vọng: Sự trở lại của công thần CLB Hà Nội