Đấu Man City, M.U tiếp tục dùng trang phục "tâm linh"