Đấu Arsenal, bộ đôi Spurs bị so sánh với xã hội đen