Đạt cột mốc quan trọng với Real, Courtois thể hiện thái độ bất ngờ