Đập tan mộng World Cup của Trung Quốc, nữ HLV Hàn Quốc nói điều gì?