Dạo chơi tại Stamford Bridge, Chelsea vẫn có điểm trước Krasnodar