Đánh đổi tài năng La Masia, Barca muốn có được tiền vệ 35 triệu