Đánh bại Man United, Hodgson tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu