Đằng sau lời cảnh báo của ông Troussier với Công Phượng, Quang Hải