Dàn WAGs Argentina phỏng lại màn ăn mừng của Martinez