Dàn sao bị mắc kẹt sau kỳ chuyển nhượng đông năm nay