Đại diện “Ronaldo mới” hạ thấp chữ ký 72 triệu euro của Real