Đại chiến 6 bàn, Liverpool thất vọng rời Villa Park