Cựu trợ lý thầy Park đến Việt Nam, chờ VFF hành động?