Cựu trợ lý M.U muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; Quang Hải muốn xuất ngoại