Cựu sao U23 được tiến cử cho ông Troussier; Tình trạng của Công Nhật