Cựu QBV Việt Nam khiến trợ lý thầy Park phải xót xa