Cựu chủ tịch Bayern lên tiếng về tương lai 1 trụ cột