Cú đúp của McTominay giúp Scotland quật ngã Tây Ban Nha