Công Vinh sẵn sàng xỏ giày vào sân "giải cứu" CLB TP.HCM