"Công thần hàng thủ" cảm thấy mình bị Real Madrid phản bội