Công Phượng và Chanathip lại gặp khó trên đất Nhật