Con trai bị chỉ trích, mẹ Harry Maguire viết tâm thư