Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng