Emery vẫn muốn mua thủ môn chơi chân hay nhất La Liga