Cơ hội để Bellingham chứng minh Real tốt hơn Man City