CLB Saudi Arabia đề nghị Ramos lương 30 triệu euro/mùa