Chuyển nhượng 27/10: M.U săn sao Brazil 100 triệu euro khác