Chuyển nhượng 19/05: Thêm cái tên rời OTF, M.U đàm phán tân binh