Chuyển nhượng 18/09: M.U và Barca làm ăn vụ Sancho?