Chuyển nhượng 18/03: Rõ vụ Rashford, M.U xác định ký HĐ đầu tiên