Chuyển nhượng 17/11: Quyết ký "Van Dijk 2.0", M.U chốt vụ Sancho