Chuyển nhượng 17/05: Rõ tân binh tới OTF, M.U thanh lý hàng loạt