Chuyển nhượng 11/04: MU đẩy mạnh 2 thương vụ; Mức giá Luiz tới Arsenal