Chuyển nhượng 10/06: Cú sốc Min-jae, M.U tống khứ thêm 8 cái tên