Chuyển nhượng 08/12: Cú sốc Sancho, tình tiết mới Gakpo - M.U