Chuyển nhượng 07/05: Đã có HLV gật đầu với M.U, 5 cái tên rời OTF