Chuyên gia phát cuồng với "báu vật tuyến giữa" của Man Utd