Chuyên gia nói thẳng 2 cầu thủ Việt Nam duy nhất có thể xuất ngoại